ការធ្វើតេស្តផ្នែកស្មារតីព្យាករណ៍ពីហានិភ័យនៃការស្លាប់បន្ទាប់ពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

ទោះបីជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រក៏ដោយក៏ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅតែជាបុព្វហេតុឈានមុខគេនៃការស្លាប់និងពិការភាពរបស់ប្រជាជន។ យោងតាមស្ថិតិ 30% នៃមនុស្សដែលមាន [... ]