• ស្ថានភាពនៃ ធម្មតា
  • លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ខួរក្បាល - សរសៃឈាម (ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល)
  • ជំងឺ neurodegenerative
  • ការព្យាបាលសម្រាប់ ភាសា
  • ការព្យាបាលសម្រាប់ ចងចាំ, attenzione ។, ការធ្វើផែនការ និងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាព
  • រំញោចការយល់ដឹង

ចាប់ផ្ដើមវាយហើយចុចបញ្ចូល (Enter) ដើម្បីស្វែងរក

%d អ្នកសរសេរប្លុកដូចនេះ: