• ស្ថានភាពនៃ ធម្មតា
  • លទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ខួរក្បាល - សរសៃឈាម (ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល)
  • ជំងឺ neurodegenerative
  • ការថយចុះការយល់ដឹងកម្រិតស្រាល o MCI
  • ការស្តារនីតិសម្បទាព្យាបាលដោយប្រើប្រព័ន្ធប្រសាទសាស្រ្តនិងការនិយាយ
  • រំញោចការយល់ដឹង
  • រំញោចការយល់ដឹងជាក្រុម
  • ការគាំទ្រអ្នកថែទាំ

ចាប់ផ្ដើមវាយហើយចុចបញ្ចូល (Enter) ដើម្បីស្វែងរក

%d អ្នកសរសេរប្លុកដូចនេះ: